Retourneren binnen 30 dagen!

Bij Spaendoncksport.nl kunt u gerust winkelen in de wetenschap dat als u achteraf toch niet tevreden bent u de bestelling terug mag sturen. U kan een bestelling tot veertien dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, terug sturen. Stuur uw bestelling bij voorkeur compleet en ongebruikt en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking terug.

Hoe retourneert u een product?
Als u een product binnen de zichttermijn, dus tot veertien dagen na ontvangst, wilt retourneren volgt u dan de onderstaande stappen:

1. Wanneer u uw product nog geen veertien dagen in huis hebt, dan kunt u deze bijlage printen, invullen en de instructies daarop volgen.
2. Wanneer u buiten de retourperiode een product wilt retourneren, dan vervalt het standaard retourrecht en verzoeken we u contact met ons op te nemen via info@spaendoncksport.nl met uw retourmotivatie.
3. Stuur uw bestelling bij voorkeur compleet en ongebruikt en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking terug. De kosten voor het terugzenden van een bestelling zijn voor uw eigen rekening.
3. Nadat we uw retourzending hebben ontvangen, zullen we deze beoordelen en u een ontvangstbevestiging per e-mail zenden.
4. Na een succesvolle afhandeling van uw retourverzoek storten wij uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst het aankoopbedrag terug op het door u verstrekte rekeningnummer.

 

Wettelijke uitleg herroeping
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen (terug te draaien / te retourneren). De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Mocht het uiteindelijke aankoopbedrag, na het retourneren van (een gedeelte) van uw bestelling, onder het minimale bestelbedrag voor gratis verzending uitkomen, dan zijn wij genoodzaakt om de verzendkosten alsnog in rekening te brengen.

Kassa  

Geen artikelen

Administratiekosten € 0.00
Totaalprijs (inclusief btw en kosten) € 0.00

Afrekenen

TOP DEALS!

Search